De op deze website getoonde informatie wordt door Samen Zien met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Samen Zien verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Samen Zien worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Samen Zien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Samen Zien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Samen Zien opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Samen Zien alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Samen Zien niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzing naar websites die niet door Samen Zien worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Samen Zien uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Samen Zien worden onderhouden, wordt afgewezen.