Senaptec® vision – performance scan

Via je ogen verwerkt het brein de inkomende visuele prikkels. Maar liefst 80% van alle inkomende prikkels is visueel. Via 130 M receptoren pér oog. Het brein verwerkt deze informatie waardoor je kunt zien. 

Bij veel mensen is de verwerking van de visuele informatie niet optimaal. Dat kan aangeboren zijn, door een aandoening (hersenschudding, TIA, CVA of CVI, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD etcetera) of niet toereikend genoeg voor topsport. Met de Senaptec® vision – performance scan worden jouw visuele prestaties inzichtelijk gemaakt op basis van jouw profiel. 

Senaptec® onderzoekt de volgende visuele functies: 

Scherptezicht 

Hoe duidelijk kun je details in de verte waarnemen. Zowel met het rechter-, het linker en beide ogen (binoculair). 

Contrast gevoeligheid 

Hoe goed kun je waarnemen onder verschillende contrastomstandigheden. Zoals waarnemen in de mist en andere grijze weersomstandigheden. Maar ook ’s nachts in het donker. 

Dieptezicht 

Hoe goed zie je diepte waardoor je goed afstanden kunt inschatten. Ook wel 3D perceptie genoemd. 

Ver- Nabijzicht omschakelsnelheid 

Hoe snel en accuraat kun je van ver naar nabijzicht (en weer terug) omschakelen. 

Visueel geheugen 

Hoe goed ben je in staat om in een flits belangrijke visuele beelden te onthouden. 

Meervoudige bewegende objectwaarneming 

Hoe goed ben je in staat om belangrijke bewegende visuele beelden te onthouden. 

Reactiesnelheid 

Hoe snel en accuraat reageert jouw brein motorisch op inkomende visuele prikkels 

Met behulp van de Senaptec® Scanner kan op basis van de metingen een analyse worden gemaakt hoe goed jouw brein de via de ogen inkomende visuele prikkels verwerkt. Primair wordt eerst onderzocht of jouw ogen gezond zijn en goed samenwerken. De uitslag van het onderzoek wordt in beeld gebracht in een rapport en aan je meegegeven. 

Op basis van de uitslag worden de sterke- en de zwakkere visuele vaardigheden besproken. Voor de zwakkere vaardigheden kan een maatwerk Senaptec® verbeterplan opgezet worden. Onder andere door middel van de Senaptec® Home Vision Performance Training app voor visuele breintraining thuis, de Senaptec® Strobebril en de Pro Training app. 

Voor wie is het bestemd?

Voor iedereen van jong tot oud en van amateur tot elite sportatleet. Jouw brein bepaalt hoe je presteert en voelt in het dagelijks leven. Of het nu op school, je werk, je sport of in het verkeer betreft. Kortom het bepaalt de kwaliteit van je leven.