Functionele oogzorg

Hoe kan ik u of uw kind helpen?

Ik begin met een uitgebreide anamnese waarin ik in kaart breng wat de klachten en problemen zijn, wanneer en hoe ze ontstaan zijn en wat er al geprobeerd is aan te doen.

Vervolgens vindt er een “gewone” oogmeting plaats, waarna een uitvoerig functioneel oogonderzoek volgt. De MKH-Polatest is hier een onderdeel van. Wanneer er sprake lijkt te zijn van pathologie, wordt u doorverwezen naar de oogarts of orthoptist.

Indien er sprake is van een verstoorde oogsamenwerking, corrigeer ik de oogbalans met visuele training, een “normale” correctie, prisma’s of een combinatie van deze. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met u.

Visuele training

Wanneer we er voor kiezen visuele training te doen, kan dit eventueel ook in samenwerking met uw fysio- of ergotherapeut of met een FON gecertificeerd visueel screener. Bij een uitgebreide training, moet u er rekening mee houden dat u 8 tot 10 maal ( eenmaal per 2 a 3 weken) bij mij komt en 5 dagen per week een kwartiertje thuis moet oefenen. In totaal bent u hier dan ongeveer een half jaar mee bezig. Dit is echter per persoon verschillend.

Tijdens een aantal trainingen maak ik gebruik van een speciaal balansbord. Dit bemoeilijkt de oefeningen, en zorgt er tevens voor dat beide hersenhelften gestimuleerd worden. Er wordt dan dus meer getraind dan alleen de ogen.

Balans oefeningen

In de praktijk blijkt dat veel mensen baat hebben bij “balans” oefeningen, ook mensen die verder geen “oogprobleem” hebben. Te denken valt aan: Dyslexie, ADHD, ADD, Dyscalculie, Dyspraxie, maar bijvoorbeeld ook ouderen die hun brein willen blijven trainen. Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact met me op.

Blijkt uit alle testen dat er met de samenwerking van de ogen niets aan de hand is, of dat de voorgeschreven bril en/of oefeningen nog niet voldoende resultaat opleveren, dan kan ik kijken of “lezen in kleur” het lezen nog iets makkelijker kan maken. Meer daarover vind u hier.

Loading Images